Projekteerimine - haljastusprojekt

Projekt sisaldab olemasoleva olukorra kirjeldust ja analüüsi, projektlahendust, haljastuse rajamise etappide kirjeldust, hooldustööde kirjeldust antud objektil, taimmaterjali loetelu, tööde mahtusid, kliendi soovil taimmaterjali – ja ehitusmaterjalide eelarvet. Graafiline materjal – asendiplaan, haljastusplaan, sidumisjoonis, väikevormide joonised.