Ülle Aiaabi alustas tegevust 2007. aastal, eesmärgiga aidata aiaomanikel orienteeruda kirevas taimede ja aiakujundusstiilide maailmas. Seitsmeteistkümne aasta jooksul oleme loonud maagilisemaks erinevaid koduaedu, avalikke haljasalasid ning kontoreid. Pikaajaline kogemus, laialdased teadmised ning väikefirmale omane isiklik pühendumine on see, mis Ülle Aiaabi iseloomustab.

Ülle Aiaabi OÜ
ylle(at)aiaabi.com
tel. 5067942