Projekteerimine - eskiisprojekt

Projekt sisaldab olemasoleva olukorra kirjeldust ja analüüsi, projektlahendust, asendiplaani, haljastusplaani, taimmaterjali soovitusi.