PEAMISED TEGEVUSALAD

  • Väikeaedade ja avalike haljasalade projekteerimine
  • Haljastuse rajamine
  • Erinevad aednikuteenused
  • Sisehaljastuse kujundamine
  • Väikeaedade, avalike haljasalade ja sisehaljastuse hooldamine


PROJEKTEERIMINE

Soovides kasutada enda aia kujundamisel aiakujundaja abi, on võimalik meilt tellida
haljastuse eskiislahendused, eskiisprojekt või haljastuse tervikprojekt.

ESKIISLAHENDUSED
Kujundaja pakub välja erinevad kompositsioonilised lahendused 
antud alale (kuni kolm erinevat varianti).

ESKIISPROJEKT
Koosneb kompositsioonilisest lahendusest antud alale, seletuskirjast ja
taimmaterjali loetelust.

HALJASTUSE TERVIKRPROJEKT
Sisaldab haljastuse põhiplaanist lähtuvat seletuskirja, taimmaterjali loetelu,
väikevormide jooniseid. Lisatakse ka taimede hoolduse juhend.


RAJAMINE JA HOOLDUS

RAJAMISTÖÖD
- istutusalade rajamine;
- muru rajamine;
- aiateede ja platside ehitus;
- turbapeenrad;
- aia väikevormid;
- konteinerhaljastus;
- kalmistuplatside kujundamine;


HOOLDUSTÖÖD
- õunapuude hooldus – ja kujunduslõikus;
- ilu – ja marjapõõsaste hooldus – ja kujunduslõikus;
- hekkide pügamine;
- muru väetamine – ja umbrohutõrje;
- muru niitmine;
- istutusalade hooldustööd;
- kalmistuplatside hooldamine;